Shlomo Zarzhitsky

First name
Shlomo
Last name
Zarzhitsky