Hitoyoshi Yasuo

First name
Hitoyoshi
Last name
Yasuo