Ephraim Tsalik

Leading initial
L
First name
Ephraim
Last name
Tsalik