Giorgos Karakousis

Leading initial
C
First name
Giorgos
Last name
Karakousis